Программа и материалы конференции «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (15-16 марта 2013г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии программы и материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 15–16 берез. 2013 р. : У 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-105-1

У збірнику надруковано матеріали науково-практичної конференції молодих учених та студентів, яка відбулася 15–16 березня 2013 року в Палаці студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Для студентів, аспирантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Сучасна економіка і держава. – 2013. – 127 с.

ISBN 978-617-645-106-8


Т. 2 : Міжнародна інтеграція та інновації. – 2013. – 96 с.

ISBN 978-617-645-107-5


Т. 3 : Інвестиції та конкурентоспроможність. – 2013. – 120 с.

ISBN 978-617-645-108-2