Электронные варианты сборников конференции «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях» (14–15 февраля 2013 года)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лют. 2013 р. : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-100-6

У збірнику надруковано матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах»
Для студентів, аспирантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Теоретичні та практичні питання. – 2013. – 112 с.

ISBN 978-617-645-101-3

Даний том містить роботи з секцій «Теоретичні основи підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах» та «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності державного сектору».


Т. 2 : Сучасні фактори зростання конкурентоспроможності. – 2013. – 116 с.

ISBN 978-617-645-102-0

Даний том містить роботи з секцій «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності бізнесових структур та суб'єктів ринку», «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності суб'єктів ринку освітніх продуктів», «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності кооперативного сектору економіки» та «Моделювання впливу факторів підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти».


Т. 3 : Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності. – 2013. – 108 с.

ISBN 978-617-645-103-7

Даний том містить роботи з секцій «Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах», «Підвищення конкурентоспроможності регіональних процесів суспільного відтворення», «Зв'язок національних процесів підвищення конкурентоспроможності зі світовими економічними процесами та тенденціями» та «Актуальні питання розвитку рекреаційного бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності в ринкових умовах».