Электронные варианты сборников конференции «Альянс наук: ученый – ученому» (28-29 марта 2013 г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Альянс наук: вчений – вченому : матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 берез. 2013 р. : у 4 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-118-1

У збірнику надруковано матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений – вченому». Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Теоретичні та практичні питання сьогодення. – 2013. – 82 с.

ISBN 978-617-645-119-8


Т. 2 : Наукові дослідження в галузі економіки. – 2013. – 109 с.

ISBN 978-617-645-120-4


Т. 3 : Культурологія, педагогіка та психологія. – 2013. – 97 с.

ISBN 978-617-645-121-1


Т. 4 : Актуальні питання сучасності. – 2013. – 86 с.

ISBN 978-617-645-122-8