Программа и материалы конференции «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка» (11-12 апреля 2013 г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии программы и материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11–12 квіт. 2013 р. : у 2 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-123-5

У збірнику надруковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці», яка відбулася 11–12 квітня 2013 року у ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Взаємодія вищої освіти та ринку праці. – 2013. – 137 с.

ISBN 978-617-645-124-2


Т. 2 : Інноваційний розвиток вищої освіти. – 2013. – 123 с.

ISBN 978-617-645-125-9