Программа и материалы конференции «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (4-5 апреля 2013г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии программы и материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Актуальні дослідження в сфері соціально-економічних, технічних і природничих наук та новітніх технологій : матеріали Регіон. студ. наук.-практ. конф., 4–5 квіт. 2013 р. : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-114-3

УУ збірнику надруковано матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в сфері соціально-економічних, технічних і природничих наук та новітніх технологій», яка відбулася 4–5 квітня 2013 року в Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара.
Для студентів, аспирантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Сучасні дослідження в сфері в сфері соціальних наук та новітні інформаційні технології. – 2013. – 111 с.

ISBN 978-617-645-115-0


Т. 2 : Актуальні питання економіки. – 2013. – 135 с.

ISBN 978-617-645-116-7


Т. 3 : Сучасні дослідження в сфері технічних і природничих наук. – 2013. – 96 с.

ISBN 978-617-645-117-4