Электронные варианты материалов конференции «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (4-5 апреля 2013 года)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : зб. наук. праць V Міжнарод. наук.-практ. конф., 4–5 квіт. 2013 р. : у 4 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-109-9

У збірнику надруковано матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 4–5 квітня 2013 року у м. Жовті Води (Україна).
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Ефективні технології сучасності. – 2013. – 120 с.

ISBN 978-617-645-110-5


Т. 2 : Економіка регіону. – 2013. – 124 с.

ISBN 978-617-645-111-2


Т. 3 : Економіка праці. – 2013. – 80 с.

ISBN 978-617-645-112-9


Т. 4 : Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності. – 2013. – 102 с.

ISBN 978-617-645-113-6