«Спецпроект - 2013». Поступившие работы. Секция: Государственное управление.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.      Теория и история государственного управления

Астахова Т.Г. ЛІДЕРСТВО ЯК РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шиян О. І. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


2.      Механизмы государственного управления

Вострікова Н.В. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА ЗАСАДАХ БАСЕЙНОВОГО ПРИНЦИПУ УПРАВЛІННЯ

Домбровська С. М., Ромін А. В., МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Орцева О. С. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Овчар О.М. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Харламова Ю.Є. ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХОДУ


3.      Государственная служба

Мясоедова Т. Г., Чибисов А. А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ


4.      Местное самоуправление

Горбачева Н. С. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ: ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ СУБЪЕКТ САМОУПРАВЛЕНИЯ?

Лошак В.О. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: НАУКОВО-ПРАВОВІ ВИТОКИ