«Спецпроект - 2013». Поступившие работы. Секция: Филологические науки.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Литературоведение

Шпанько Т. С. АРХЕТИП ЗАМКНЕНОГО КОЛА В РОМАНІ Ф. КАФКИ «ЗАМОК»


Славянские языки

Женчук О.М. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «СВІТЛО» / «ТЬМА» («ŚWIATŁO» / «CIEMNOŚĆ») У РЕЛІГІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ


Германо-романские языки

Бекеева А.Р. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ЯЗЫКА МАОРИ В НОВОЗЕЛАНДСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бойчук О. І. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ «CITIZEN»

Русак Т.І. ЯВИЩЕ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Штохман Л. М., Доскоч І. О. ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Общее языкознание

Сорокіна Ю. М. ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ОСНОВІ ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ


Перевод

Найда А.М., Аношенко С.В. СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ


Структурная, прикладная и математическая лингвистика

Стаховська Н. Ф. ВІДДІЄСЛІВНА ДЕРИВАЦІЯ АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ.