Электронные варианты сборников материалов VIII МНПК «Спецпроект: анализ научных исследований» (30-31 мая 2013 г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-132-7

У збірнику надруковано матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Спец­проект: аналіз наукових досліджень». Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Актуальні питання економіки. – 2013. – 104 с.

ISBN 978-617-645-133-4


Т. 2 : Економіка сьогодні. – 2013. – 124 с.

ISBN 978-617-645-134-1


Т. 3 : Наукові дослідження в технічних галузях. – 2013. – 108 с.

ISBN 978-617-645-135-8


Т. 4 : Гуманітарний напрям. – 2013. – 112 с.

ISBN 978-617-645-136-5


Т. 5 : Наукові дослідження з педагогіки, психології та філології. – 2013. – 113 с.

ISBN 978-617-645-137-2


Т. 6 : Актуальні питання сучасності. – 2013. – 100 с.

ISBN 978-617-645-138-9