«Наука в информационном пространстве - 2013». Поступившие работы. Секция: Физическое воспитание и спорт

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ

Олимпийский и профессиональный спорт

Бергтраум Д. І. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ НИЖНІХ КІНЦІВОК СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БОРОТЬБОЮ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ

Хавруняк І. В. СУТТЄВІ ВІДМІННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИДІВ СПОРТУ
 

Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения

Ібрагімова Л. С., Городинський С. І. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Куліш Н. М., Городинський С. І. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКА ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Шмакова А. И. ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ

Ячнюк Ю. Б. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ГАНДБОЛІСТІВ
 

Физическая реабилитация

Городинський С. І., Куліш Н. М. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гурова А. І. ОСНОВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕСЛЯРІВ-АКАДЕМІСТІВ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Шмакова А. И. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ