Электронный вариант сборника научных трудов по результатам конференции «Роль украиноведения в воспитании национального сознания и достоинства новой генерации украинцев» (14–15 ноября 2013г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Роль українознавства у вихованні національної свідомості та гідності нової генерації українців : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 14–15 лист. 2013 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. – 90 с.

ISBN 978-617-645-149-5

У збірнику надруковано доповіді Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Роль українознавства у вихованні національної свідомості та гідності нової генерації українців».

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та інших зацікавлених осіб.