Электронные варианты сборников научных трудов по результатам IX МНПК «Социально-экономические реформы в контексте интегра­ционного выбора Украины» (21–22 ноября 2013г.)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : зб. наук. праць IX Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 листоп. 2013 р. : у 2 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013.

ISBN 978-617-645-150-1


Т. 1 : Актуальні економічні та соціальні питання. – 2013. – 110 с.

ISBN 978-617-645-151-8

У збірнику надруковано наукові праці IX Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України».

Даний том містить роботи по секціях: «Соціально-економічна трансформація в контексті інтеграційного вибору України», «Стратегія підприємства на сучасному етапі становлення економіки України (підприємницька діяльність, маркетинг, облік, аудит, консалтинг)», «Економіка природокористування та енергозбереження», «Розвиток інформаційних систем в економіці», «Альтернативні методики викладання в економічних ВНЗах».

Для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників ВНЗів.


Т. 2 : Питання сталого економічного розвитку. – 2013. – 111 с.

ISBN 978-617-645-152-5

У збірнику надруковано наукові праці IX Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України».

Даний том містить роботи по секціях: «Регіональна економіка і проблеми муніципального розвитку», «Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб’єктів».

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.