Секция 1. Формирование геоэкономической среды реализации инвестиционных программ

Василиця О.Б.
ПРИТІК ІНВЕСТИЦІЙ: ДЕРЖАВНІ СТИМУЛИ У ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ КРАЇНАХ

Возіанов К.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ У КРАЇНАХ ЦСЄ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гринько Т.В., Чуйко О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Дорош Ю.В., Гулько Л.Г.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОСТКРИЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Жупаненко В.М.
ЕТАПИ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Литовченко І.Л.
ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Макогін З.Я.
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ З КИТАЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Савчук К.Д.
ТНК В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Смуженко М.Н.
КРИЗИС ЛИКВИДНОСТИ МИНОВАЛ, НО КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКОВ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Чех М.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ТА СПОЖИВЧА КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ