Электронный вариант сборника научных трудов по результатам конференции «Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины» (30–31 января 2014 года)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до Європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 січ. 2014 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 122 c.

ISBN 978-617-645-159-4

У збірнику надруковано наукові праці І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації національної економіки України в умовах інтеграції до Європейського економічного простору: реформування державного сектору, бізнесу та освіти». Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.