Электронный вариант сборника научных трудов по результатам конференции «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (14 февраля 2014 года)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : зб. наукових праць V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 14 лютого 2014 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 144 с.

ISBN 978-617-645-160-0

У збірнику надруковано наукові праці V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, яка відбулася 14 лютого 2014 року в Палаці культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.