«Альянс наук - 2014». Поступившие работы. Направление: История. Философия. Право

Правовое регулирование местного самоуправления.
Ганжул А. П. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Социально-исторические, цивилизационные и социально-психологические пред­по­сылки выхода человечества на новый уровень культуры.
Сенченко А. Я., Павлов В. І. СВІТОГЛЯДНА КУЛЬТУРА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ
Шепель Ю. О. ЩОДО ПИТАННЯ ЕТНО- ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Иные аспекты общественных наук.
Бобак М. І., Бобак Г. І. АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ЛЮДИНИ ПЕРІОДУ КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (XVI-XVII СТ.) В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ"
Єремєєва І. А. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПОЛІТИЦІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 50-початку 60-х рр. ХХ ст.
Міщенко А. Б. НЕДОВІРА ЯК ЧИННИК ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН У СВІТІ
Нерубасская А. А. НАГРУЖЕННОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ