«Альянс наук - 2014». Поступившие работы. Направление: Педагогика и психология

Подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.
Вишньовський В. В. ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гапон Н.П., Худзіцка-Чупала А., Бортер С., Люпіна-Вегенер А. ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ
Капацина А. О. ПРОГРАМА КОУЧИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ
Ковальчук О. Я. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Теория и методика профессионального образования.
Вовк С. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЗА ПРОЕКТНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Фролова О. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У МОРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Информационные технологии в образовательном процессе.
Гоцик І. А., Герасимчук О. Б. МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ OPENTEST2
Сакалюк О. О. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Общая педагогика. Общая психология.
Головко І. О. РОЛЬ ПОЛІТЕХНІКУМІВ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ
Парасєй А. О. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ-СИРІТ
Попова Н. Е., Стрижова А. А. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ