Секция 4. Современные особенности финансирования инвестиционных проектов.

Блажнова С.О.
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Бобошко Д.Ю.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИЕ НЕПУБЛИЧНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Гринько Т.В., Івкіна О.В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Касько І.М.
ЛІЗИНГ – ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Крамаренко І.С., Домбровська Л.В.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ

Куришко О.О.
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Луценко С.П.
IPO – ПРІОРІТЕТ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Малый В.В., Ковалев К.К., Пен Цзисин
МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Петрашко Л.П.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕСА

Петренко І.П.
КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАНННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Петренко Я.В., Петренко А.А.
ОЦЕНКА И УЧЁТ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Рабаданова Д.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Тринчук С.В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО (ДПП), ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙ

Хотюн Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ

Цигиль І.Я.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Чебанова Т.Е., Грушевская Е.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ «ГИБКОГО БЮДЖЕТА» В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ