Секция 5. Инвестиционно-инновационные приоритеты развития предприятия.

Андрейчіков О.О.
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бірюкова О.Ю.
ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

Букало Н.А., Дідик О.Я.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш В.П., Гулько Л.Г., Драганова Т.П.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гребенюк Т.В.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Давлианидзе Я.С.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТРУДА

Джур О.Є.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В МЕТОДИЦІ ОЦІНКИ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Дідух С.М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕВАТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Дунська А.Р.
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Князева Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ

Кривов’язюк І.В.
ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Ліфінцев Д.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мельник Д.С.
IT-ТЕХНОЛОГІЇ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: БАНКІВСЬКІ РЕАЛІЇ

Мирошник Т.В.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Могилевская О.Ю.
ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УКРАИНЕ

Подгайко Н.В., Гридасов В.М., Корж М.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Середа А.С.
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СЕС»

Сибирский Н.А.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Товт Т.Й.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Фазлаев И.Т., Кислицкий М.М.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ДОВЕРИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Харченко Г.А.
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Худасов А.О.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КРЕАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ

Шевченко А.Т.
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Яхно Т.П.
ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СПРИЯТЛИВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА