«Наука в информационном пространстве - 2014». Поступившие работы. Секция: Педагогические науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Общая педагогика и история педагогики

Гіптерс З. В. УПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІДЕЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В СУЧАСНУ ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

Теория и методика профессионального образования

Anna Kirakosian THE DEVELOPMENT AND CATEGORIES OF E-LEARNING

Баканова А. Ф., Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Некрасова К. В. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Знанецкий В. Ю. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Литвин С. В., Светенок Л. К. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НАДАННЯ ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

Маторін Є. Б. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Фамілярська Л. Л. РОЗВИТОК МОБІЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Социальная педагогика

Іванова В. В., Чорей Д. В. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ

Теория и методика воспитания

Гайда О.І., Красушина Т.М. ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Семенишина І. В. РОЛЬ І МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Информационно коммуникационные технологии в образовании

Лугова Т. А., Бадо К. В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА»

Лугова Т. А., Зубкова Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕНЯ СИСТЕМ TQM ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Самохін М.К. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»