«Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2014». Поступившие работы

Артеменко Л. П., Щербакова О. І. Адаптація підприємств хлібопекарської галузі України до умов євроінтеграції

Гайдарь Е. В., Боровец И. Е. Информационные системы и технологии на предприятии

Гайдарь Е. В., Кубрак М. Л. Информационные системы в управлении

Добрева С. В. Практичні аспекти удосконалення системи контролю руху та використання виробничих запасів

Канатникова Ю. А. Анализ процесса демографического старения в Украине в современных евроинтеграционных реалиях

Каращук Л. М. Щодо питання про організаційну культуру університету

Могилевская О. Ю. Проблемы и перспективы интеграционного взаимодействия промышленных предприятий в современной экономике

Мульска О. П. Push-фактори міграційних процесів: світовий ракурс

Павенко Н. В. Кооперативное обучение как метод стимулирования познавательной активности студентов при изучении экономики (теоретический аспект)

Проніна О. В. Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування

Самборська О. Ю. Стан сільського господарства Вінницької області

Саннікова С. Ф. Вплив ступеня технологічності та інноваційної спрямованості виробництва на рівень витрат і результатів діяльності суб’єктів господарювання

Страхарчук В. П., Страхарчук А. Я. Шляхи забезпечення якості підготовки випускників вищих навчальних закладів

Хачатуров Е. Б. Лібералізація митного оформлення – шлях до соціально‑економічної реформи у суднобудуванні

Шилина А. В., Мулин А. Н. Системный анализ управляемого объекта на примере торгового предприятия