Электронные варианты сборников конференции «Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития» (23–24 апреля 2015 года)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2015 р. : у 9 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2015.

ISBN 978-617-645-197-6

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 23–24 квітня 2015 року в  Дніпро­пет­ровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в XXI сторіччі. – 2015. – 136 с.

ISBN 978-617-645-198-3


Т. 2 : Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2015. – 104 с.

ISBN 978-617-645-199-0


Т. 3 : Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи. – 2015. – 108 с.

ISBN 978-617-645-200-3


Т. 4 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації. – 2015. – 80 с.

ISBN 978-617-645-201-0


Т. 5 : Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств. – 2015. – 144 с.

ISBN 978-617-645-202-7


Т. 6 : Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2015. – 58 с.

ISBN 978-617-645-203-4


Т. 7 : Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання. – 2015. – 144 с.

ISBN 978-617-645-204-1


Т. 8 : Управління економікою підприємства: національні особливості антикризового управління, облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств. – 2015. – 96 с.

ISBN 978-617-645-205-8


Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека підприємства в умовах інтеграції. – 2015. – 78 с.

ISBN 978-617-645-206-5