«Наука в информационном пространстве - 2015». Поступившие работы. Секция: Экономические науки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Рибаков О. Є. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ

Экономика и управление национальным хозяйством

Maslovskaya N. P., Rieznik M. A. INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINЕ

Onischenko I. S., Rieznik M. A. METHODS FOR ACTIVATION OF BUDGETING PROCESS IN UKRAINE

Spasova K. M., Rieznik M. A., Fedotova T. A. STRATEGIC PRIORITIES OF NATIONAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Василиха Н. В., Індус К. П. ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАТОРА НА РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Экономика и управление предприятиями

Batanova T. V. THE CONCEPT OF REENGINEERING AND BALANCED SCORECARD INTEGRATION OF ENTERPRISE ACTIVITY

Kislenko A. G., Rieznik M. A. INDUSTRIAL ESPIONAGE AND BENCHMARKING IN THE BANK MARKETING

Kumeiko O. M., Rieznik M. A. INVESTMENT BANK

Pismennyy O. V., Rieznik M. A. ADVERTISING IN MARKETING ACTIVITY OF A BUSINESS

Rybkina A. L., Rieznik M. A. BANK STAFF AND ITS ROLE IN WORK OF A BANK

Sydorchuk N. O., Rieznik M. A. STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS AND ITS IMPORTANCE

Yarmolenko G. S., Rieznik M. A. CAUSES OF UNEMPLOYMENT AND WAYS TO SOLVE THIS PROBLEM

Джинджоян В. В. ПРОСУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМ НА ВЕБ-САЙТАХ

Могилевская О. Ю., Могилевский Ю. В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Хромушина Л. А. РОЛЬ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ФОРМУВАННІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шереметинський М. А. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Штока Є. Т. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ

Развитие производительных сил и региональная экономика

Щербан Т. Д., Гоблик В. В., Щербан Г. В. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТРУДОВИХМІГРАНТІВДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Демография, экономика труда, социальная экономика и политика

Grygorenko H. S., Rieznik M. A. MODERN TRENDS IN THE LABOUR MARKET OF UKRAINE

Ostroumova A., Rieznik M. PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Хачатурян О. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЗАЙНЯТІСТЬ»

Деньги, финансы и кредит

Даниляк Л. Я. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Конєва І. І. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шульц Е. П. РОЛЬ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Luris O. A., Chernyshova L. V. FOREIGN MODELS FOR DETERMINING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF UKRAINIAN ENTERPRISE

Кубік В. Д. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Математические методы, модели и информационные технологии в экономике

Trygub A., Rieznik M. THE KEY ISSUES OF ONLINE BANKING IN UKRAINE