«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 3. Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.

Секция 3. Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.

Dyukova A., Vlasenko M. THE IMPACT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS ON THE GLOBAL ECONOMY IN TERMS OF GLOBALISATION

Аманов Куват МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Білієнко К. Р. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Винничук Н. С., Скрипник Н. Є. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гаврюшина О. О. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Голей Ю. М., Коваленко М. О. ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Єлець О. П., Нестеренко Є. І. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Казка А. В. ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Каличева Н. Є. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Калініченко З. Д. СТРУКТУРНА ТА ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ОЦІНКА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Кохтюк Ю. А. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

Крупский А. П., Доротюк Ю. Н. ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СЕТЬ ТУРАГЕНСТВ CORAL TRAVEL НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

Лашко О. В. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВПК «ПОЛІТЕХНІКА»

Ло Дань ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Мержиєвська К. О. , Величко Л. А. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Назарець Є. О., Крупський О. П. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пирог О. В., Стельмах Х. П. ЧИННИКИ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Плівако С. О., Величко Л. А. ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рябик Г. Є., Сечіна О. М. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Савченко О. С., Калініченко З. Д. ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОЕКТУ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ ПІДПРИЄМСТВА «ТЕМП»

Ситник Н. І. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ

Соболєва А. В, Рябик Г. Є. РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стрєльніков Р. М. ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тенета В. М. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чернуха Д. А., Величко Л. А. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ