«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 5. Учет и анализ в системе управления деятельностью предприятий.

Секция 5. Учет и анализ в системе управления деятельностью предприятий.

Антоненко С. О., Курінна І. Г. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Гонтарева І. В., Іваненко О. В. ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дейнега К. В. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Євчук К. А., Куценко В. Й. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Зима К. Ю. ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Крот О. В., Скрипник Н. Є. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ДОМІНАНТНА ІДЕОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Куценко В. Й. КРИЗИ ЯК НАСЛІДОК МІСІЇ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ

Куценко В. Й., Шпортюк О. В. ВІД HOMO ECONOMICUS ДО HOMO CREATOR

Марковська І. Ю., Приходько В. Р. РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Мирошниченко О. В., Кучеренко С. К. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Михальчишин Н. Л. ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Оболенцева Л. В., Александрова С. А. ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВИМІРУ

Павлович С. О. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Решетнікова І. В., Куценко В. Й. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Рублевський Д. О. СУТНІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тригуб О. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА