«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 9. Национальные особенности антикризисного управления экономикой предприятия.

9. Национальные особенности антикризисного управления экономикой предприятия.

Yevgen Bogodistov, Moritz Botts MANAGEMENT AND RELATIONSHIPS: ISSUES IN CONDITIONS OF A HIGH UNCERTAINTY

Ван Ихань МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Власенко М. А., Сагдеева Д. Р. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Власенко М. О., Тицький В. О. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУЧАСНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Волошина Ю. Є., Величко Л. А. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гродецкая С. М. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Джур О. Є., Швець Ю. А. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ В ПЕРІОД КРИЗИ

Клименко А. Р. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Кобченко А. А., Ваніна С. В. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ

Кобченко А. А., Стесенко Є. Е. АНТИКРИЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Козочкіна Д.А., Скрипник Н.Є. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

Литвинова О. В., Смирнова Т. А ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Лобанова М. С., Рябик Г. Є. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Пономаренко Ю. С. TROUBLE-SHOOTER ЯК ДОПОМІЖНИЙ МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Смирнова Т. А., Довгих Т. О. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Смирнова Т. А., Дружченко А. О. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Сойма С. Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Станінов С. Б. МЕТОДИ ОЦІНКИ ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Табенська О. І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Шляга О. В., Тимошенко К. О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА