«Экономика и менеджмент – 2016». Секция 10. Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования: вопросы теории и практики.

10. Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования: вопросы теории и практики.

Andreff W. L’ARGENT DU FOOTBALL

Власенко М. А., Ермакова А. О. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Власенко М. О., Гринько І. С. ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Волохова Л. Ф. ВИКОРСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДСЛІДЖЕННЯ В КОНЛІКТНИХ ЗОНАХ

Іванін О. Ф. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Кобченко А. А., Сагдеева Д. Р. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Матвійчук Д. В., Рябик Г. Є. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Терещенко Я. Р., Катан Л. І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фатєєва Д. В., Курінна І. Г. КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Хуторськой П. О., Келембет О. О. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА