Анонс конференції «Проблеми математичного моделювання» (24-26 травня 2017 року)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
 

Всеукраїнської науково-методичної конференції

«Проблеми математичного моделювання»

 
м. Дніпродзержинськ, 24-26 травня 2017 року
 
Прийом робіт – до 17.05.2017
 
Конференція проводиться кафедрами прикладної математики та програмного забезпечення систем Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до Плану конференцій на 2017 рік Міністерства освіти і науки України.
Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою, яка буде надрукована до початку конференції. Очні учасники отримають авторський примірник 24.05.17, а дистанційні – поштою протягом двох тижнів після конференції.
 
Відкриття конференції відбудеться 24 травня 2017 року о 10.00 в Дніпродзержинському державному технічному університеті, реєстрація учасників розпочнеться о 09.00. Під час роботи конференції планується проведення Круглого столу з питань освіти і підготов­ки наукових кадрів у галузі прикладної математики.
 
Проїзд: залізничний вокзал – марш. таксі № 10 до зупинки «Університет»; автовокзал – площа ДМК: трамвай № 2, марш. таксі № 11, 30, 4; від площі ДМК – марш. таксі № 3А до кінцевої зупинки.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова організаційного комітету:              
Самохвалов Сергій Євгенович, зав. кафедри прикладної математики, д. т. н., професор.
 
Заступники  голови:
Шумейко Олександр Олексійович, зав. кафедри програмного забезпечення систем, д. т. н., професор;
Карімов Іван Кабіденович, зав. кафедри інформатики та комп’ютерних технологій, к. ф-м. н., доцент.
 
Члени оргкомітету:
Дронов С. Г., к. ф.-м. н., доцент;
Косухіна О. С.,  к. т. н., доцент;
Надригайло Т. Ж., к. т. н., доцент;
Строєва В. О., к. ф.-м. н., доцент.
 
Вчений секретар конференції:
Сокол А. М., к. т. н., старший викладач.
 
Відповідальний редактор:   Біла Катерина Олексіївна
Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700+38 (067) 972-90-71     
 
Планується робота наступних СЕКЦІЙ:
1. Методи обчислень.
2. Математичні моделі.
3. Алгоритми та програмне забезпечення.
4. Комп’ютерні технології в навчальному процесі.
 
ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ
На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.
 
УМОВИ УЧАСТІ
Для участі в конференції необхідно не пізніше 17 травня 2017 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:
  1. текст тез оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
  2. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);
  3. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).
  • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>).
  • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Оформлення заголовка тез:
1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К. техн. н. Іванов А.А.").
2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.
3. Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.
 
Приклад оформлення заголовка тез
 
К. техн. н. Іванов А. А.
Дніпропетровський національний університет

 ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ У ЧАСІ

 
Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між­ряд­ко­вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.
Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список лі­те­ра­ту­ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер­ва­лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформ­лен­ня літератури дивіться тут.
Підрядкові примітки не допускаються.
Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.
На одну тезу (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­земп­ляр збірки матеріалів конференції. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 30 грн.
 
ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції
 
ПІБ авторів, вчений ступінь                                                     
 
Назва тези                                                                                 
 
Обрана секція                                                                          
 
Місце роботи, посада
 
Контактна адреса в такому форматі:
ПІБ отримувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
 
 
 
 
Контактний телефон                                                                 
 
e-mail                            
 
 
 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
 
Вартість участі в роботі конференції становить 30 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м.Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!
 
УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!
 
 
 
Завантажити вимоги до участі у формате MS Word  укр.  рус.
З повагою, Оргкомітет