Анонс МНПК «Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  (м. Дніпро, Україна)

Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна)

Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету  імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Клайпедський університетn (м. Клайпед, Литва)

Лодзинський університет (м. Лодзь, Польща)

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (м. Дніпро, Україна)

Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

Університет професора доктора Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія)

«Alliance française de Dnipropetrovsk» (представництво у м. Дніпро)

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2017: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

23-24 березня 2017 року

м. Дніпро

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет–конференції «Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 23-24 березня 2017 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замов­леними листами на вказані контактні адреси до 15.04.2017.

Мета конференції – обговорення та обґрунтування перспективних напрямів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, товарних і фінансових ринків України й розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних агентів в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

До участі в конференції запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України, інших країн та інші зацікавлені особи.

Секції конференції:

1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі.

2. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.

3. Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

4. Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності.

5. Концептуальні засади формування системи маркетингу в рамках забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.

6. Теоретичні та практичні аспекти антикризового управління й економічної діагностики на підприємстві.

7. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.

8. Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика.

9. Забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання у глобальному економічному просторі.

10. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.

11. Інноваційні методи і технології фінансової діяльності держави.

12. Механізм функціонування фінансового ринку та його трансформації в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції буде видано:

  • збірник тез доповідей;
  • колективна монографія.

Умови участі у конференції

Для участі в конференції потрібно не пізніше 23 березня 2017 р. відправити матеріали вкладеними файлами за адресою: 9729071@gmail.com: заявку на участь (форма додається); текст тез, копію квитанції про сплату публікації; рецензію-рекомендацію керівника (для студентів).

У темі листа необхідно вказати номер секції  і ПІБ першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К. П.»); у назві файлу слід вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, 2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Зверніть увагу: повідомлення про отримання Вашого листа надсилається протягом двох робочих днів! У разі його відсутності – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним телефоном для довідок.

До роботи студента необхідно обов’язково додати від­скановану копію рецензії-рекомендації наукового керівника (завірену печаткою), вказати контактні телефон та e-mail керівника.

Вимоги до оформлення тез: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону. Формули: оформ­лювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумеру­вати у круглих дужках. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

 

Вимоги до оформлення тез: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону. Формули: оформ­лювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумеру­вати у круглих дужках. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

Приклад оформлення:

 

 
 

К. е. н. Іванов І. І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

{{Текст тез доповіді}}

 

Список використаних джерел:

  1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала пред­приятия / Е. В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім публікації у збірнику тез доповіді, бажаючі мають можливість взяти участь у колективній монографії. Вимоги до колективної монографії надсилаються електронною поштою за запитом з боку авторів.

Термін подання тез доповіді – до 23.03.2017; матеріалу у монографію – до 23.02.2017 р.

 

Оплата участі у конференції

Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок учасників.

1. Вартість участі у конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:

– для учасників з України – 130 грн. за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 30 грн.). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника по території України замовленим листом.

– для учасників з інших країн – 20 USD за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 5 USD). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом.

2. Вартість додаткового примірника збірника становить 30 грн.

3. Вартість та умови друку матеріалу у колективній монографії необ­хідно уточнювати за телефоном для довідок (публікація статті сплачується окремо).

Увага! На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається один авторський примірник збірнику тез. Додаткові збірники необхідно замовляти при оформленні заявки (вартість додаткового примірника монографії уточнювати за телефонами для довідок).

 

Реквізити для оплати будуть надіслані після проходження рецензування матеріалів оргкомітетом протягом десяти робочих днів.

 

Сподіваємося на співпрацю!

З повагою, Оргкомітет

 

 

Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії