«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 2. Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.

Секция 2. Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.

Samoilenko A. O., Stepulonok S. S. THE RATIONALE FOR THE IMPLEMENTATION OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT AT THE ENERPRISE

Tkach E., Kolomoychenko O. E. The Strategic Priorities of Innovative Development of Ukraine

Биков Б. Д. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Білоусько Т. Ю. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бражник С. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Валіков В. П. ІННОВАЦІЙННА ДІЯЛЬНІСТЬ − ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Віблий П. І., Гандзюк Ю. О. ІНВЕСТУВАННЯ В КРЕАТИВНУ ЕКОНОМІКУ ЯК ЧИННИК АКСЕЛЕРАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Джусов О. А., Красніков П. Д. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Дробот Я. В., Ільїнський В. В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Каменюк А. Р., Курінна І. Г. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Кармазін В. Я. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ковальчин К. В., Кошевий М. М. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Корса І. А., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Котюк О. В., Хуторськой П. О. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Кошевий М. М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Крат С. В., Величко Л. А. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Матвійчук Ю. В., Величко Л. А. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Метіль Т. К. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

Остапенкова Д. Є., Рябик Г. Є. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

П’ятниця Д., Курінна І. Г. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПОГРОЗИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Пахота Н. В. ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬУТРИ ПІДПРИЄМСТВА

Полохач Т. C., Курінна І. Г. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Прилипко Д. І. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проданець В. О., Курінна І. Г. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Рєпіна І. М. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Рожкова М., Курінна І. Г. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Самойленко А. О., Лисиця Я. М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Смирнова Т. А., Кузьмина К. П. РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Солянникова Г. О., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Таран В., Куренная И. Г. ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Тимофеев Д. В. ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ

Феденко Ю. В., Бикова В. Г. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Черпак І. С., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА