«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 3. Менеджмент качества в контексте обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Секция 3. Менеджмент качества в контексте обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Borzenkova K. S. WORLD EXPERIENCE OF CATEGORIZING COMPANIES IN HOTEL BUSINESS

Dimitrov І. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PERSONNEL MOTIVATION

Kirpa O. V. IMPROVING MODERN BUSINESS MANAGEMENT, SERVICES

Krupskyy A. P., Maslova V. M. QUALITY MANAGEMENT AS A FOUNDATION CONTEMPORARY ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES

Алексич К. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Базилевська Ю. В., Бикова В. Г. ГРУПУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Волошина Г. К., Величко Л. А. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Галушко В. А. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Доновська Д. Ю. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Зінченко О. А., Лисиця Я. М. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Крупський О. П., Водоп’ян Д. С. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ОСНОВНА УМОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Максімчук О. С. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Начар’ян М. Д. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Панасенко Г. Ю. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Переймивовк В. С. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧІЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ (АГЕНСТВ) НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Петелько Т. П., Величко Л. А. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Петьков В. Л. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Правда Д. Є. ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ

Прихідько Д. О. УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Редько В. Є., Коновалова Д. Є. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Самокиш Т. О. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Соловйов К. Д., Величко Л. А. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕНЕРГОАУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Хамініч С. Ю., Халатур С. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Чабан А. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Чернуха Д. А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ