«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 5. Концептуальные основы формирования системы маркетинга в рамках обеспечения инновационного развития современных предприятий.

Секция 5. Концептуальные основы формирования системы маркетинга в рамках обеспечения инновационного развития современных предприятий.

Samoilenko A. O., Rumiantseva H. О. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MARKETING

Sergeo Velesco DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

Артюх Т. М., Григоренко І. В. РОЗВИТОК РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Бессонова О. П. БЕНЧМАРКІНГ – ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Гус В. М., Андриец С. В. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ВЫВОДА ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА НА РЫНОК

Касян С. Я. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Мала К. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мартусь Д. Р., Рябик Г. Є. АКТУАЛЬНІСТЬ БРЕНДИНГУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Мельничук Д. П. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ

Осіпова Ю. С. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Павлова А. А., Кучеренко С. К. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Романишин Ю. Л. БЕНЧМАРКІНГ – СУЧАСНА, ЕФЕКТИВНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Савич О.П. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ.

Станінов С. Б. АСОРТИМЕНТНА ГНУЧКІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Хуторськой П. О. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хуторськой П. О., Степура В. А. КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ВИКЛИК ЕКОНОМІЧНІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Шибецька М. О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ