«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 6. Теоретические и практические аспекты антикризисного управления и экономической диагностики на предприятии.

Секция 6. Теоретические и практические аспекты антикризисного управления и экономической диагностики на предприятии.

Ouaba A. E., Ryabik A. E. DIAGNOSIS OF FORMATION AND USE OF COMPANY PROFITS AND MANAGER’S RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENT OF TAX LEGISLATION

Антіпова А. В. СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Бабак К. О., Хуторськой П. О. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ

Великих К. О. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА В ПЕРІОД КРИЗИ

Гвініашвілі Т. З., Дзіковська К. А. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Корнєва Н. О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ляшук А. М., Сіпайло Л. Г. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Мержиєвська К. О. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Можаровський О. Ю. АНТИКРИЗОВІ ДІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Пендак К. І. СКЛАДОВІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Протасова Н. Д. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Романова Ю. С., Рябик Г. Є. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Слюсарчук О. П. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Тіманова О. С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Устимчук К., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ − ГОЛОВНІ ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Фатєєва Д. В., Кошевий М. М. СУТНІСТЬ РИЗИКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Хринюк О. С. ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ