«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 7. Финансовый механизм на предприятии в условиях интеграции.

Секция 7. Финансовый механизм на предприятии в условиях интеграции.

Grigorenko A. S., Izyumska V. А. ESTIMATION OF THE “INTERPIPE” ENTERPRISE BUSINESS ACTIVITY

Євтіщенко А. С., Величко Л .А. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ

Іотова К. О. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Козлова Ю. С., Хуторськой П. О. ОФШОРНІ КОМПАНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ляхова Є. О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Макарова Л. Д., Бикова В. Г. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мурсаллі Р. А. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Протасова Н. Д. РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Хостечян А. С. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Хуторськой П. О., Келембет О. О. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Чабанець М. В., Кучеренко С. К. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ