«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 8. Социальные аспекты управления предприятием: теория и практика.

Секция 8. Социальные аспекты управления предприятием: теория и практика.

Lavnyzhenkova A., Gorbanova A., Kurinna I. ESSENCE OF LABOR MIGRATION

Андросова І. О. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Бержанір А. Л. СОЦІАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Веретельник O. O., Куценкo В. Й. OCOБЛИВOCТІ COЦІAЛЬНOЇ ВІДПOВІДAЛЬНOCТІ БІЗНЕCУ В УКРAЇНІ

Галій В. Е. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Гвініашвілі Т. З., Олешко Д. В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гордієнко А. В., Куценко В. Й. ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Лашко О. В. ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Гунченко І. О. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Ігнатенко І. А., Куценко В. Й. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ В УКРАЇНІ

Кальніцька М. О., Григорчук В. С. РУХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ МЕРЕЖІ ГОТЕЛІВ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Коваленко О. В., Зеркаль А. В. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коновалова Д. Е., Кучеренко С. К. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Копильченко К. І., Соловйов К. Д., Куценко В. Й. ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Корса І. А. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ В М. ДНІПРІ

Криштак Д. М. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Курінний В. О. НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Куценко В. Й., Будашко В. О. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Куценко В. Й., Мартиросова К. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Куценко В. Й., Онишкевич Ю. О. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Куценко В. Й., Соловейчик В. А. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «TOYOTA»

Куценко В. Й., Уварова К. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Лизнева А. Ю. ПОДХОДЫ К ТРАКТОВАНИЮ ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ»

Матвєєва Н. В., Куценко В. Й. ЗАСТОСУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Пушкова Е. Е., Кучеренко С. К. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПИТАННІ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Самойленко А. О., Малишко Ю. Д. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Сербовець Ю. О., Рябик Г. Є. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Стесенко Є. Е., Кальніцька М. О. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ

Турба О. А., Ренан Ю. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Фесенко О. О., Куценко В. Й. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТ-КОМПАНІЙ

Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С. МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ЗМІСТ, РІВНІ, ЗАВДАННЯ

Шпиталенко Г. А., Чайка Н. М. ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Шульга К. Р., Кошевий М. М. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шульга К. Р., Кучеренко С. К. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Щеньова В. Б. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ярошенко О. В., Куценко В. Й. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ