«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 9. Обеспечение финансово-экономической безопасности субъектов хозяйствования в глобальном экономическом пространстве.

Секция 9. Обеспечение финансово-экономической безопасности субъектов хозяйствования в глобальном экономическом пространстве.

 

Khmarskyi V. Y. FINANCIAL INDICATORS OF BANK STABILITY

Бараннік В. О., Шевцов А. І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бовсуновська Г. С. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Борисенко О. В., Курінна І. Г. ОСНОВНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДУВАННЯ

Гараніч В. В. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ

Гвініашвілі Т. З., Іванченко В. В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов Р. В., Іванов К. Р. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Конечна Т. В. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Коновалова А. С. ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Красна О. В., Рябик Г. Є. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Крупський О. П. КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Курінна І. Г. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лиса О. В. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ПІДТРИМАННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Максютенко І. Є. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Роєва О. С., Смоляк А. І. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сливенко В. А., Бичковський А. О. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

Тімар І. В. СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ