«Экономика и менеджмент – 2017». Секция 12. Механизм функционирования финансового рынка и его трансформации в современных условиях.

Секция 12. Механизм функционирования финансового рынка и его трансформации в современных условиях.

Khaliavkin A. KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA SZEREGOW CZASOWYCH

Батудаев С. Ю. ПОСТРОЕНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ МОДЕЛИ ANFIS (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА FOREX)

Бурдули В. Ш., Абесадзе Р. Б. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ

Водолазська О. А. АНДЕРРАЙТИНГ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Вядрова Н. Г. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ В УКРАЇНІ

Жежерун Ю. В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Жовкла О. А. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Кисленко А. Г., Павлов Р. А. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кікоть О. Ю. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Козак О. С. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА КРАЇН ЦСЄ В КОНТЕКСТІ ПРИТОКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Левкович О. В. ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Лизун М. В. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТИ

Моршнєва Н. Я. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Назарова М. Я. ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ, ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Павлов Р. А., Павлова Т. С. КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ОПРАВДАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕЙТИНГОВАНИЯ С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКЦИОНИЗМА

Солодухін С. В., Шайтанова Є. С. АГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Уразко Н. В. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ