«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире.

Секция 2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире.

Bondarenko R., Kurinna I. INTELLECTUAL POTENTIAL AS A FACTOR OF THE TERRITORIES DEVELOPMENT

Izyumskiy D. М., Кuriacha N. V. OBJECTIVES AND STAGES PUBLIC DEBT MANAGEMENT

Krupskyi O. P., Kavarma A. V. SOME ASPECTS OF FORMING CORPORATE CULTURE OF ENTERPRISES OF TOURISM AND HOSPITALITY

Kucherenko А. А. PRINCIPLE OF BUDGETARY SYSTEM BALANCE SHEET

Movsha K. E. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Артемчук Є. В., Курінна І. Г. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Бугрім Д. С., Крупський О. П. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Войчишена Ю. В. ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Волошко Н. О. НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ АКЦІОНУВАННЯ

Джинджоян В. В. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

Дроботя Я. А., Галінська Т. С. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Душина А. Є. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Жидачин А. Я., Курінна І. Г. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Жовкла О. А., Водолазська О. А. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Жук Т. І., Гвініашвілі Т. З. РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Зінченко О. А., Подолянюк Д. І. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО ТАРИФУ ЗАЛЕЖНО ВІД КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ГРУПИ СУБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ

Карапетян А. А. СИСТЕМА ВАЖЕЛІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кисленко А. Г., Павлов Р. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кодацкая М. С. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ НА ПРИМЕРЕ США

Колісник В. О., Величко Л. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Курінна І. Г. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кушпіт А. Г., Тімар І. В. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

Лозицький Я. Р., Марухно П. А. ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКА НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Лук’яненко А. В., Рябик Г. Є. АНАЛІЗ КОНКУРЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Малоок А. С. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Маріняк Ю. О. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Мироненко І. О. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Олійник Т. І., Візір О. М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Олійник Т. І., Казка А. В. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕРЕШКОД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Онишкевич Н. О., Левкович О. В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Петренко Н. А., Гринько Т. В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Петренко Н. А., Кучеренко С. К. ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Петьков В. Л. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Поліщук М. Т. МОТИВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВ

Смирнов Д. С. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Спасова К. М. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Спицька К. В., Величко Л. А. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Тімар І. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Тімар І. В., Рябук К. П. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ

Усманов Б. К. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хуруджі М. Є., Рябик Г. Є. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ «НОВОЇ ПОШТИ»

Чабанець М. В. ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

Шепеленко Д. Ю. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Щербина К. М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ