Электронный вариант коллективной монографии «Управление развитием субъектов предпринимательства: механизмы, реалии, перспективы» (апрель 2018 г.)

Уважаемые авторы!

Электронная версия коллективной монографии представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 444 с.

ISBN 978-617-645-283-6

В монографії досліджено теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки держави; обґрунтовано сучасні механізми формування стратегії розвитку підприємств України в умовах євроінтеграції; розроблено рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва в умовах мінливого середовища; систематизовано методологічні, теоретичні та методичні засади формування економічної безпеки сучасних суб’єктів підприємництва; розроблено перспективні напрями розвитку системи управління фінансово-економічною діяльністю суб’єктів підприємництва. Особливу увагу зосереджено на методах та інструментах управління інноваційним розвитком підприємств в сучасних умовах господарювання. Крім того, дослідження містить актуалізацію питань формування моделі системи управління суб’єктів підприємництва в глобальному економічному просторі та механізми їх побудови, у ньому сконцентровано увагу на проблемах та перспективах розвитку підприємництва в Україні та країнах Європейського Союзу. 

Матеріали монографії будуть корисними для наукових працівників, фахівців підприємств різних видів економічної діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола спеціалістів.