Электронные варианты сборников конференции «Экономика и менеджмент 2018: перспективы интеграции и инновационного развития» (19–20 апреля 2018 г.)

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2018 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2018. 
ISBN 978-617-645-288-1

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 19–20 квітня 2018 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.


Т. 1 : Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі. – 2018. – 112 с.
ISBN 978-617-645-289-8

Т. 2 : Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку суб’єктів підприємництва. – 2018. – 104 с.
ISBN 978-617-645-290-4

Т. 3 : Концептуальні засади управління торгівельною діяль­ністю підприємств в умовах глобалізації. – 2018. – 116 с.
ISBN 978-617-645-291-1

Т. 4 : Концептуальні засади управління торгівельною діяльністю підприємств в умовах глобалізації та інноваційні стратегії розвитку системи управління діяльністю підприємств в системі економічної безпеки. – 2018. – 116 с.
ISBN 978-617-645-292-8

Т. 5 : Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика. – 2018. – 116 с.
ISBN 978-617-645-293-5

Т. 6 : Управління підприємствами: соціально-економічні аспекти. – 2018. – 112 с.
ISBN 978-617-645-294-2

Т. 7 : Інноваційні технології фінансового менеджменту суб’єктів господарювання. Управління якістю як механізм економічного зростання регіону та країни. – 2018. – 136 с.
ISBN 978-617-645-295-9

Т. 8 : Моделювання бізнес-процесів в економіці. Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2018. – 120 с.
ISBN 978-617-645-296-6