«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 3. Концептуальные основы управления торговой деятельностью предприятий в условиях глобализации.

Секция 3. Концептуальные основы управления торговой деятельностью предприятий в условиях глобализации.

Koval H. S., Ryabik A. E. MODERN PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE

Андросова І. О., Рябик Г. Є. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

Бикова В. Г. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Земцова К. В. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мельник В. С. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Олійник Т. І., Паращенко К. О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕРВІСНО-ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Пустовий М. Д. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ФАКТОРИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стрельська О. Б. ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Таран В. В., Рябик Г. Є. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тімар І. В., Чичкань А. О. ВПЛИВ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ

Філоненко Є. Є., Курінна І. Г. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Фінько А. В., Павлов Р. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ

Шибецька М. О. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗБУТУ БРЕНДОВИХ ТОВАРІВ

Шишкова В. А., Тараненко С. А. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

Штапаук Г. П. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА