«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 4. Инновационные стратегии развития системы управления деятельностью предприятий в системе экономической безопасности.

Секция 4. Инновационные стратегии развития системы управления деятельностью предприятий в системе экономической безопасности.

Антоненко С. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Бараннік В. О., Шевцов А. І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ (ПІДПРИЄМСТВА): НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО ЩО БЛИЩИТЬ

Бурдули В. Ш. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Васенко В. К. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Вовченко О. В. ПИТОМА ВАГА ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Грабчук О. М. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Гринько Т. В., Клименко А. О. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА

Гузь К. О., Кобченко А. А. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Жовкла О.А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Кащіна К. С. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Корса І. А. МІСЦЕ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Костецька В. І., Кондратенко А. М. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кошевий М. М. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ

Лиса О. В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Марченко А. О. ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТА

Мовша К. Е., Гринько Т. В. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Олійник Т. І., Абдель Насер А. Д. ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

Сливенко В. А., Кісова А. С. СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Станінов С. Б. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стоян К. С., Гончаренко О. В. ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Тімар І. В., Весела В. В. ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Хуторськой П. О., Степура В. А. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко В. А., Гладка О. С. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Шевченко В.А., Марцинкевич О. Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ