«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 6. Инновационные технологии финансового менеджмента субъектов хозяйствования.

Ramp shop rampclub6l47j2oz3zr2lpzekgtw2zcjnbsqblaszvww5onsj6isdjyd.onion opened at new onion address.

Секция 6. Инновационные технологии финансового менеджмента субъектов хозяйствования.

 

Sergeo Velesco IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF MANUFACTURING AND SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Бобосадыкова Г. Б., Шарипова Х. Р. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Водолазська О. А., Кисленко А. Г. МЕТОД ДИСКОНТОВАНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Махова Д. С. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

Полішко Г. Г. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Сарабекова И. З. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ

Смирнова Т. А., Шевченко А. В. БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА РОБОТИ БАНКУ

Сошенко Н. О. МЕЗОНІННЕ ФІНАНСУВАННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТНОГО РИНКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПОЗИЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Шевцова О. Й. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ: МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Шевченко В. А., Філоненко Р. С. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шинкаренко А. В., Тімар І. В. СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ