«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 8. Моделирование бизнес-процессов в экономике.

Секция 8. Моделирование бизнес-процессов в экономике.

Khmarskyi V. CURRENCY EXCHANGE UNCERTAINTY

Бичкова Д. С. ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ

Брицька В. Ю., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯМ СТРАТЕГІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Буряк А. С., Волкова В. В. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Візір Д. М. ВИБІР КОМЕРЦІЙНО ЕФЕКТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ЗАСАДАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Власенко І. О., Шерстенников Ю. В. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Вовк А. І. ОЦІНКА СТАНУ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Волкова В. В., Сидоренко К. А. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО КЛУБУ

Глушков Д. В., Огліх В. В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЗГОДЖЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ІГОР

Дебунов Л. М. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Демченко Н. В. БІЗНЕС-ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Дружченко А. О., Іванов Р. В. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ КОШТІВ

Екзархова Е. А. ЕТИКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Іванов Р. В., Іванов К. Р. ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Іванов Р. В., Іванова Т. А. МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

Іванов Р. В., Колісник В. О. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Іванов Р. В., Спицька К. В. ПЕРЕВАГИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов Р. В., Шинкаренко А. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ДОДАНОЇ ВАРТІСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Катан В. О. МОДЕЛІ ХАРРОДА-ДОМАРА В ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ

Келембет В. О., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНИХ ПОТОКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Кириленко Т. С., Огліх В. В. ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА

Кожем’яка М. А., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ

Колінько А. Ю., Водолазська О. А. БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Красна О. В. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ

Макаренко К. В. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Макарчук О. Г. ПРОГНОЗУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВЕКТОРНОЇ АВТОРЕГРЕСІЇ

Огліх В. В. Колодяжний І. М. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Олійник Т. І., Бєляєв І. С. ТЕOРЕТИЧНI OСНOВИ УПРAВЛIННЯ БIЗНЕС-ПРOЦЕСAМИ НA ПIДПРИЄМСТВI

Острянин С. О., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ПОПИТУ ЗА ДИФУЗІЙНИМ ЗАКОНОМ

Пижевська А. Ю., Іванов Р. В. ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ НА ОПТИМАЛЬНУ ВИРОБНИЧУ СТРАТЕГІЮ

Поліщук О. В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

Попугай В. Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Савельєва К. О., Курінна І. Г. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДНЕСЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Ткаченко О. О., Яковенко О. Г. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Яковенко О. Г., Коновалов А. В. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ