«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 10. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.

Секция 10. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.

Dimitrov І. CONCEPTUAL BASES OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN MODERN MARKETING CONDITIONS

Gaydka Ezhi METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE MARKETING ACTIVITIES ASSESSMENT OF ENTERPRISES

Hubenko H. V., Kucherenko S. K. MARKETING TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES

Водолазська О. А. МЕРЧАНДАЙЗИНГ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Гринько Т. В., Стрепетова А. М. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дідковська В. С., Кучеренко С. К. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клименко А. С. РОЗРОБКА І ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Млинарич М. О., Хуторськой П. О. РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ У МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Моложен А. С., Крупський О. П. ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник Т. І., Волощук Н. О. ТОВАРНА ПОЛІТИКА – ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Парсенюк В. О. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Романчук М. В., Рябик Г. Є. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Тараканова Ж. І., Рябик Г. Є. КРАУД-МАРКЕТИНГ ДЛЯ В2В НАПРЯМКІВ

Тімар І. В., Мирошник Р. А. МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Шибун М. О., Рябик Г. Є. ВІТЧИЗНЯНИЙ МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ