«Экономика и менеджмент – 2018». Секция 11. Управление развитием экономических систем на основе ресурсообеспечения.

Секция 11. Управление развитием экономических систем на основе ресурсообеспечения.

 

Iotova K. О. REFORM OF THE STATE MONETARY POLICY AS A WAY OF THE UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT

Ізюмський Д. М., Бовсуновська Г. С. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ковшун Н. Е. РОЛЬ РЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коляда Ю. В., Кравченко Т. В. КРЕДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ

Кривицька Н. В., Рябик Г. Є. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІЦНЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЙОГО СТРАТЕГІЇ

Олійник Т. І. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Олійник Т. І., Нековаль Д. С. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІНГУЛЕЦЬКИМ ГЗК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

Паневник Д. О. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ

Попова О. М. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Швайковський С. О. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Щеміль А. С., Кучеренко С. К. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ