Тези конференції «Экономика и менеджмент – 2019». Секція 1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя.

Секція 1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя.

Bondarevskaya K.V., Bogomolova J. A. THE FEATURES OF THE MOTIVATION FUNCTION’S DIVIDING BETWEEN HR- AND LINE MANAGER

Krupskyi O. P., Shavliuk S. E. SHADOW ECONOMY. CAUSES OF THE SHADOW BUSINESS IN UKRAINE

Ramanauskas Julius DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND LOGISTIC ENTERPRISES IN AGROBUSINESS OF UKRAINE

Sergeo Velesco THEORETICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Zimina K. O., Krupskуi O. P. ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Біла Г. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Галушко В. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

Гинда О. М., Гинда С. М., Вишневський М. ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Головко Д. Д. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дмитрук О. А. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЮВЕЛІРНОЇ ГАЛУЗІ

Дудніченкo A. В. ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНOСТІ ДІЯЛЬНOСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дяченко А. О., Марченко А. О. НООСФЕРНА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО

Єгорова О. Р. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завгородня А. О. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іотова К. О., Гринько Т. В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Карапетян А. А. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Кащіна К. С. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кащіна К. С., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кащіна К. С., Литвиненко В. О. СОЦІАЛЬНА МІСІЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИМСТВА

Козік В. А. НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Козік В. А. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ

Колосова К. А. ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПІДТРИМКА СТІЙКОСТІ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО СЕРЕДОВИЩА

Корса І. А. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ

Красна О. В. МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Куценко В. Й. КРИЗА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КРИЗА

Кучеренко С. К. ПРОБЛЕМИ БАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ЖКГ В ІСНУЮЧИХ УМОВАХ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЗОПОСТАЧАННІ

Залата В. В. ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

Литвиненко В. О. ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Литвиненко В. О. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мирошниченко О. Ю. АГРАРНА КРИЗА УКРАЇНИ

Олешко Д. В., Петьков В. Л. ЕКОНОМIЧНА СУТНIСТЬ ЕФЕКТИВНОСТI ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА

Олійник Т. І., Шелест В. В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Самойлова Д. О., Смирнова Т. А. НЕФОРМАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Сисоліна Н. П., Савеленко Г. В., Нісфоян С. С. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тицький В. О. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ткаченко Д. С. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

Фортуна А.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Хамза Зерiгат А., Гринько Т. В. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПIДПРИЄМСТВА

Черненко І. О. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОГЛЯД

Шерстенников Ю. В., Тараканова Ж. І. РОЗРАХУНКИ ЧАСУ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Шкарупа А. К. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Шкарупа А. К. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Яковенко О. Г., Келембет В. О. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Якунін О. П. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА