Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі.

Секція 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. 

 

Kozlinskiy A. V., Kurennaya I. G. PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Kuroian A., Kurinna I. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE AND EUROPEAN SPACE

Novikova D. S., Stasiuk Yu. M. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Subota V. V. ETHICAL PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS AND WAYS TO ELIMINATE THEIR SOLUTIONS

Алєксєєнко І.Г. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ПАРКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Апальков С. С. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Батуріна І.Є. СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бескровна А. С., Курінна І. Г. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бесчастна Д. О., Гуртовий Ю. В., Цимбал А. В. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бикова В. Г. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Біліченко П.М. ІТ-РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бойчук Є. К., Курінна І. Г. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН В ДЕРЖАВНОМУ СТАВЛЕННІ ДО СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Бруно Коррадо СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІКИ ІТАЛІЇ

Ваксер Н. Ф., Куренная И. Г. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Годзь О. В., Кучеренко С. К. УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гуцалюк В. С., Кобченко А. А. СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Джур О. Є., Бабак К. О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ОРІЄНТОВАНО НА ТОРГІВЛЮ ЕЛЕКТРОННИМИ ТОВАРАМИ

Дорогінська В. О. ПЕРЕВАГИ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ «ІНТЕРПАЙП»

Ільченко Г. С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЛІЗИНГУ

Карпусь М. В., Сливенко В. А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В НІДЕРЛАНДАХ

Катан В. О., Швайко В. М., Шаповалова Н. І. ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Клименко А. О., Гринько Т. В. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Колосов А.М., Каменюка І.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАБЛИЖЕННЯ УМОВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Косенко А. О. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Михайленко О. Г., Гордієнко О. О. НОВА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Нековаль Д. С., Тімар І. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Олійник Т. І., Романова Ю. С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Павелко О. В. ДИНАМІКА ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗБИТКОВІСТЬ ЯК РЕАЛІЯ СЬОГОДЕННЯ

Плисенко Г. П. РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Редько В. Є. РОЗВИТОК АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Резчиков В. Д. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Русс Д. А., Тімар І. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ

Сазонець І. Л., Саленко А. С. СИСТЕМА ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сардак С.Е., Іотова К.О. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Сербіненко Т. І., Гринько Т. В. ФОРМУВАННЯ БIЗНЕС-СТРАТЕГIЇ ПIДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМIЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Сердюк А. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Соловйова А. В., Курінна І. Г. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сторожук Я. Д., Стасюк Ю. М. ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ (LPI) ЯК ПОКАЗНИККОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Сулима Я. В. ЕКОНОМІКА АРИСТОТЕЛЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В СУЧАСНОСТІ

Устименко С. Б. ПРОБЛЕМИ ЗАБЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Філіппова Є. В. ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИМЄСТВ

Шайхутдінова І. А. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Шевченко А. В., Водолазська О. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Шерстенников Ю. В., Тараканова Ж. І. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Шимановська-Діанич Л. М., Рибалко-Рак Л. А., Бойко Г. С. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ

Шостак І. В. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА