Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 4. Управління торгівельною діяль­ністю підприємств в умовах економічної нестабільності.

Секція 4. Управління торгівельною діяль­ністю підприємств в умовах економічної нестабільності. 

 

Адонін С. В. МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ НЕПОВЕРНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Гонтарева І. В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Згоннікова В. Є. УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ

Кирпа Д.О. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Махінько А. А. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ

Олійник Т. І., Карапетян А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Погрібний Р.В. ЕЛЕКТРОННА ЛОГІСТИКА ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сардак С. Е., Зайцева К. В. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Славська А. О. СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Смирнова Т. А., Мажуга А. С. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БІЗНЕСУ

Тимошенко О. Ю. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Тімар І. В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ІМІДЖУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА