Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2019». Секція 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.

Секція 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. 

 

Grynko T. V. FORESIGHT AS A MODERN TOOL FOR STRATEGIC PLANNING OF A BUSINESS SUBJECT

Абесадзе Р. Б., Бурдули В. Ш. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА СТРАН ЕС И США В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ

Алещенко В. І. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Андросова І. О., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Антоненко С. О. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПIДПРИЄМСТВА

Власов Є. І., Сливенко В. А. ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НАПРИКЛАДІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ)

Воробйова Н. П., Коваленко О. М., Вінічук І. М. КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Головачова К. В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гринько Т. В., Можаровський О. Ю. РОЗВИТОК СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАХІДНИХ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЯХ ЯК ГОЛОВНА ЗАГРОЗА ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єгорова О. Р. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Жидачин А. Я., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЄДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Завгородня А. О. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завгородня А. О. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ERP СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завгородня А. Ю., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Зайцева А. О. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Зайцева К. В., Гринько Т. В. СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Занкова Ю. В. ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Кердан О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Клименко А. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кошевий М. М. ВІТЧИЗНЯНЕ НАУКОЄМНЕ ВИРОБНИЦТВО: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лазаренко Д.Б. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Лемберг А. Г., Онишкевич Н. О. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Літвінов О.С., Кузнецова К. П. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

Лозицький Я. Р., Курінна І. Г. ІННОВАЦІЇ: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Маєр В. Д. ТЕНДЕНЦІЇ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Максютенко І. Є. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОСОЮЗУ

Михайленко О. Г., Машкіна К. О. СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Нековаль Д. С. ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ

Ніколаєв М. Г., Мешко Н. П. МАРКЕТПЛЕЙСИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Озерова А. Г. ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Оксень К. Ю. ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Олейник Т. И., Усманов Б. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Олійник Т. І., Кальмус Я. Р. КОМПОНЕНТНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА

Олійник Т. І., Сомов В. В. МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ОН-ЛАЙН РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Олійник Т. І., Юрасова Д. В. АНАЛIЗ ПАРАМЕТРIВ ТРАДИЦIЙНОЇ ТА ЛОГIСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦIЇ ОРГАНIЗАЦIЇ ВИРОБНИЦТВА

Олійник Т.І., Шевцов Б. С. МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Павліщій Даріуш, Турило А. М. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попова О. М. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сардак С. Е., Калиста А. О. ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

Тараканова Ж. І., Шерстенников Ю. В. МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТЕМПІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Чичкань А. О. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Шиманська Д. О. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМТСВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ